Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Khoa học thú vị

Thiên lệch sống sót: Gái mất zin, Sơn Tùng MTP có bao nhiêu người ghét?

Hình ảnh
Thiên lệch sống sót: Câu chuyện về gái mất zin, Sơn Tùng MTP có bao nhiêu người ghét? Và làm thế nào để giàu như Bill Gates. Bài toán: con gái Việt Nam bao nhiêu % đã mất zin? Để trả lời được câu hỏi này, đơn giản bạn sẽ đi hỏi 1000 người con gái, sau đó tính được ra được số % phải không? Mọi chuyện không đơn giản như thế, 1000 người kia không thể đại diện cho toàn bộ con gái Việt được, nếu đen quá, rất có thể bạn gặp toàn bộ 1000 người mất zin, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Tất nhiên bạn không thể đi hỏi toàn bộ 40 triệu người con gái được, vậy nên, việc chọn ra 1000 người làm sao để đảm bảo tính ngẫu nhiên là rất quan trọng. Nếu bạn ra Trần Duy Hưng để hỏi thì kết quả cuộc điều tra của bạn sẽ sai bét. Trong thống kê, việc này được gọi là "chọn mẫu". Trong cuộc sống, có nhiều thứ ngay trước mắt làm chúng ta tin một cách mù quáng. Giả sử muốn biết Sơn Tùng MTP có bao nhiêu % người ghét? Chúng ta lên youtube, mở vài bài hát của cậu ấy, giả sử có 1 tr